Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tên tài khoản *
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Tên nhân vật *
Giới tính
Mật khẩu cấp 2 *
Số điện thoại *
Lưu ý: ➳ Số điện thoại dùng để lấy lại mật khẩu.
Mã xác nhận
Nhập lại mã *

 

                   

➳ Mật khẩu cấp 2 được sử dụng làm mật khẩu gương trong game.
Mobile:false Country:United States