Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 được sử dụng làm mật 7659 21/04/2019 1,000,000
2 Thiên Thủ Tu La 7619 21/04/2019 900,000
3 Cash Thưởng 7540 21/04/2019 800,000
4 ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 7429 21/04/2019 700,000
5 ╰❥๖é✾₮ậ♇✾໒ཏơར☠ 6325 21/04/2019 600,000
6 PéMon 5981 21/04/2019 500,000
7 ⊱ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ⊰ 5605 21/04/2019 400,000
8 💕廴ơ☠廴ửηɠ 💕 4495 21/04/2019 300,000
9 Snow☺ 2847 21/04/2019 200,000
10 .Chanh ❤ 1140 21/04/2019 100,000


Mobile:false Country:United States