Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

NHẬN QUÀ TÂN THỦ


TÚI QUÀ TÂN THỦ
Gói Quà Tân ThủTên Vật phẩmHình ảnhTình trạngSố lượng
Nam Vật định tình+1
(28 - 14 - 14- 14)
Vĩnh viễn 1
Rắn vàng phú quý
(2 - 6 - 48- 1)
Vĩnh viễn 1
Tâm tình
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Sách ma pháp
(16 - 77 - 59- 21)
Vĩnh viễn 1
Boss Gà
(282 - 289 - 294- 296)
Vĩnh viễn 1
Trái tim
(154 - 288 - 291- 293)
Vĩnh viễn 1
La Mã
(267 - 294 - 286- 287)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(94 - 288 - 294- 292)
Vĩnh viễn 1
Phấn sắc
(258 - 288 - 295- 286)
Vĩnh viễn 1
Ánh mắt đưa tình
(177 - 299 - 295- 286)
Vĩnh viễn 1
Payne sáu cách VIP
(227 - 290 - 292- 282)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Kim Hổ
(178 - 346 - 332- 346)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Lắc Vàng
(263 - 330 - 348- 347)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Chim Ưng
(350 - 347 - 347- 340)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Rừng Xanh
(343 - 341 - 335- 334)
Vĩnh viễn 1
Ấn Chó Sói
(227 - 282 - 296- 295)
Vĩnh viễn 1
Dây chuyền tình yêu
(114 - 113 - 104- 119)
Vĩnh viễn 1
Ngọn Lửa Rồng
(821 - 1843 - 1112- 1628)
Vĩnh viễn 1
Sát
Vĩnh viễn 1
Super-Thiên sứ ban phúc
(35 - 67 - 81- 53)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +500
Vĩnh viễn 1
Đá Huyền Vũ +500
Vĩnh viễn 1
Đá Thanh Long +500
Vĩnh viễn 1
H.Nhân
Vĩnh viễn 1
Ch.Đào
Vĩnh viễn 1
Hấpthụ
Vĩnh viễn 1
Đá Bạch Hổ +500
Vĩnh viễn 1
Thức Ăn (Cao)
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Kiến Lửa Nhỏ
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
túi 1 triệu Cash Nạp Thẻ
Vĩnh viễn 1
Vòng sáng hủy diệt - Đạo cụ làm đẹp
Vĩnh viễn 1
Bùa Hợp thành VIP 100%
Vĩnh viễn 1
Thẻ 1.000.000 Cash khóa
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +1000
Vĩnh viễn 1
Đá Huyền Vũ +1000
Vĩnh viễn 1
Đá Thanh Long +1000
Vĩnh viễn 1
Đá Bạch Hổ +1000
Vĩnh viễn 1
Nữ Trái tim
(154 - 288 - 291- 293)
Vĩnh viễn 1
Nón Hoa
(193 - 298 - 284- 288)
Vĩnh viễn 1
Đuôi ngựa
(270 - 290 - 299- 298)
Vĩnh viễn 1
Chấm đỏ
(190 - 289 - 291- 291)
Vĩnh viễn 1
Kỵ sĩ rồng
(255 - 287 - 295- 300)
Vĩnh viễn 1
Trí lực hội tụ
(277 - 292 - 283- 280)
Vĩnh viễn 1
Súng Lửa
(1155 - 1838 - 1106- 1618)
Vĩnh viễn 1
Ấn Chó Sói
(227 - 282 - 296- 295)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Chim Ưng
(350 - 347 - 347- 340)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Rừng Xanh
(343 - 341 - 335- 334)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Kim Hổ
(178 - 346 - 332- 346)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Lắc Vàng
(263 - 330 - 348- 347)
Vĩnh viễn 1
VN Cô gái
(271 - 280 - 298- 286)
Vĩnh viễn 1
Rắn vàng phú quý
(2 - 6 - 48- 1)
Vĩnh viễn 1
Sách ma pháp
(16 - 77 - 59- 21)
Vĩnh viễn 1
Dây chuyền tình yêu
(114 - 113 - 104- 119)
Vĩnh viễn 1
Vật định tình+1
(28 - 14 - 14- 14)
Vĩnh viễn 1
Tâm tình
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Super-Thiên sứ ban phúc
(35 - 67 - 81- 53)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +500
Vĩnh viễn 1
Đá Huyền Vũ +500
Vĩnh viễn 1
Sát
Vĩnh viễn 1
Đá Thanh Long +500
Vĩnh viễn 1
Đá Bạch Hổ +500
Vĩnh viễn 1
H.Nhân
Vĩnh viễn 1
Ch.Đào
Vĩnh viễn 1
Hấpthụ
Vĩnh viễn 1
Thức Ăn (Cao)
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Kiến Lửa Nhỏ
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
túi 1 triệu Cash Nạp Thẻ
Vĩnh viễn 1
Vòng sáng hủy diệt - Đạo cụ làm đẹp
Vĩnh viễn 1
Bùa Hợp thành VIP 100%
Vĩnh viễn 1
Thẻ 1.000.000 Cash khóa
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +1000
Vĩnh viễn 1
Đá Huyền Vũ +1000
Vĩnh viễn 1
Đá Thanh Long +1000
Vĩnh viễn 1
Đá Bạch Hổ +1000
Vĩnh viễn 1Mobile:false Country:United States